Meglátogattuk a Magyar Szépirodalmi Regénygyártó üzemet – 1. rész

Idei gazdaságvizsgáló kiruccanása alkalmával blogszerkesztőségünk a Magyar Szépirodalmi Regénygyártó Rt. központi üzemében tett látogatást. Látogatásunk célja a regénygyártó technológiák megismerése volt, amivel a kortárs szépirodalmi termékek előállításának rejtelmeibe szerettünk volna betekintést nyerni. A Rt. vezérigazgatójával és fejlesztési vezetőjével folytatott beszélgetésünk érdekes ismeretekkel, meglátásokkal gazdagított, amelyekkel érdeklődő olvasóinkat is meg szeretnénk örvendeztetni kétrészes cikkünk keretében. Cikkünk első részében a gyár kommunikációs anyagaiban is fellelhető rendszerleírásokból vettünk át részleteket, a második részben pedig a Regénygyártó Rt. vezetőinek gazdasági elemzéseit idézve az ipar kilátásairól szólunk.

A Magyar Szépirodalmi Regénygyártó Rt. főtevékenysége komplett széppróza-előállító technológiák gyártása. Komplex rendszereink moduláris felépítésűek, és üzemünkből kikerülő minden regénygyártó rendszer a következő elemekből épül fel. A rendszer alapját a váz képezi, azaz a kerettörténet, amely köré szőhető a narratíva az ügyfél által meghatározott tetszőleges beállításokkal. Minden forgalomba hozható regénynek rendelkeznie kell ilyen vázzal, viszont több konfigurációja áll rendelkezésre. Újabban a legkeresettebb vázkialakításunk a mozaik, az egybefűződő történeteket tartalmazó megoldás, de egyre nagyobb teret hódít az Atempora™ struktúra is, amely név mögött az időben előre-hátra ugráló vagy kihagyásos narratíva rejtőzik. Egyre ritkábban kapunk megrendelést az egyvonalas kialakítású vázra, amely nagyjából kronológiai sorrendben építi a történetet, esetleg különféle intermezzókkal szakaszoltan. A vázra az ügyfélnek lehetőségében áll az ún. primer modulokat és szekunder modulokat építeni. Az első kategóriába tartoznak: zaklatott, zavart főszereplő (megoldható fiatalkorú szereplő szemszögéből történő meséléssel is), lassú meseszövés (speciális cselekménytúlpörgés-gátlóval ellátva), vulgáris nyelvezet beillesztése (fokozottan hatásos a nemi szervek és egyesülés említése). Szekunder moduljaink közül az abúzust, emelt hangot (kiabálás, ordítás, panaszkodás, sértegetés) és a nevetségessé tett, egyébként a normalitás fogalmát kimerítő mellékszereplőket említjük. Ezeken kívül a rendszer működését természetesen olyan funkcionális elemek biztosítják, mint az indítóegység (újabban szinte kizárólag az in medias res metódussal gyártunk) és a hűtőrendszer (a cselekmény túlpörgésének szabályozását szolgáló irreleváns apróbb történetek beágyazása). Kiemelt fontossággal bírnak a tápegység, amely leghatásosabb megoldása a depresszió, hiszen korunkban nemigen ajánlott a pozitív hangvétel vagy kiegyensúlyozott belső világ, és a működési logika, amit a gondolatfolyam és/vagy kihagyásos leírás, illetve egy vagy több nézőpontú mesélés módszereivel építünk. A működési logika típusairól, jellemzőiről, a kultúrában játszott szerepükről, az egyes válfajok mellett szóló érvekről, azaz a működési logika működési logikájáról, cikkünk második részében szólunk bővebben.

 A rendszer moduláris felépítésének köszönhetően az elemek tetszőlegesen építhetők be a termékbe, de felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy IKMI (Igazi Kortárs Magyar Író) minősítést kizárólag a legalább két primer és legalább egy szekunder modullal építkező író szerezhet.

Cikkünk második részében a Rt. két vezetőjével folytatott beszélgetésünkből nyert piacképet, a levont tanulságokat mutatjuk be. Szó esik arról, ahogyan a modern regényírás sikeresen kirekesztette az elavult, régebben pozitívnak nevezett morális elemeket, értékeket, továbbá olyan idejétmúlt módszerekről, amelyek lassan a szépirodalomnak nem nevezhető írás piacára szorultak, a kortárs írók fejlesztési lehetőségeiről, stratégiáiról, illetve a szépirodalmi piac kilátásairól.

(Folytatás: http://kekharisnyak.wordpress.com/2017/07/08/meglatogattuk-a-magyar-szepirodalmi-regenygyarto-uzemet-2-resz/)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s