Házas. Házasság. Levelezőlista. Ranglétra. Humor

Házas. A gyülekezetben csak az számít igazán, aki házas. Bármennyire keményen bizonyít is a szingli a gyülekezeti munkában, mégis úgy tekintenek rá, mint az egyedfejlődés átmeneti szakaszában leledző lényre, aki teljesen úgy néz ki, mintha már készen volna, ám végleges formáját majd csak a házasságban nyeri el. Mihelyst megnősül/férjhez megy, mintegy varázsütésre érett, kiegyensúlyozott emberré változik, akinek érdemes adni a szavára. Ahogy sorra születnek a gyerekei, úgy növekszik a tekintélye is.

Házasság. Egy olyan intézmény, amely lehetőséget teremt arra, hogy a gyülekezet egyik férfitestvére a közmegbecsülésnek örvendő házasember státusába kerüljön azáltal, hogy örök hűséget fogad egy szintén gyülekezetbeli nőtestvérnek, aki mellett intelligenciája, műveltsége, gyakorlatiassága, valamint egyéb értékei és erényei teljes szépségükben tündökölhetnek egész élete során.

Levelezőlista. Bár kapcsolatépítés céljából hívják életre igen nagy kezdeti lelkesedéssel, általában nem váltja be a hozzá fűzött csoportkohéziós vágyakat. Amint a csoporttagok regisztráltak, máris úgy érzik, hogy gesztusukkal minden tőlük telhetőt megtettek a kapcsolatok ápolását illetően, ezért nem látják szükségét a lista további használatának, néhányuk kivételével. (Ők egy idő után belefáradnak az egyirányú kommunikációba, röviden dühöngnek, majd végleg visszavonulnak.) Ez a fórum tehát nem kedvez a gyakorlati információk terjedésének, ám lehetővé teszi, hogy legféltettebb titkainkról azok is tudomást szerezzenek, akikkel egyáltalán nem szeretnénk azokat megosztani. Elmarad egy fontos találkozó? A szervezők nagyvonalúan elfelejtik megosztani a hírt a levelezőcsoporttal. Végre megfogan a várva-várt gyerek, de a szülők úgy döntenek, hogy egyelőre még nem kürtölik világgá a hírt? Biztos, hogy a listán valaki lelkesen közzétesz egy bejegyzést a „Kérlek, imádkozzatok a babáért és szüleiért!!!” felkiáltással.

Ranglétra (A legfelső foktól a legalsóig)
Sztárhívő házaspár
Szimpla hívő házaspár
Frissen megtért hívő házaspár
Házaspár felemás igában (az egyik fél nem hívő)
Özvegy férfi
Özvegyasszony
Szingli férfi
Szingli nő

Humor. Van-e jelentősége, ha az Írások szerint Jézus nem nevetett?


Szingliszótár. A keresztyén változat.
2004-ben egy humorpályázat inspirált arra, hogy írjak a szingli állapotról, és arról, ahogy azt a református kisközösségekben fogadják és megélik. Akkor kezdtem el a Szingliszótárt. A szótárformát választottam: jól beszélem ezeknek a kisközösségeknek a belső nyelvét, így hát megpróbáltam meghatározni és lefordítani a kívülállók számára a zsargon fogalmait. Amikor elkezdtem az írást, én magam is szingli voltam – ennek az állapotnak minden kínjával és örömével –, időközben feleség és anya lettem – annak minden kínjával és örömével –, de még mindig nem hagytam fel a szócikkek írásával. A Szótár egyre bővül, de továbbra is az maradt, mint amikor elkezdtem: önironikus nyelvi tükör.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s